Spotkanie zespołu Pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM

W poniedziałek 28. maja bieżącego roku w DS Hanka odbyło się spotkanie zespołu Pilotażowego projektu wsparcia zdrowia psychicznego na UAM pod patronatem Prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiły Kaniewskiej.

W spotkaniu wzięli udział m.in. Prorektor ds. Studenckich UAM Prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, zespół Poradni Psychologicznej dla Studentów wraz z Koordynatorami Wydziałowymi ds. Kontaktu z Poradnią, przedstawiciele Biura ds. studentów z niepełnosprawnościami, Wydziałowi koordynatorzy ds. studentów z niepełnosprawnościami, Dr Krzysztof Hoffmann, Elżbieta Sobczak, Maciej Krukowski.

Podczas tego wydarzenia zostały poruszone kwestie m.in. reagowania w przypadku trudnego zachowania studentów i związanych z tym procedur.

Kolejne warsztaty w PPdS

W dniach 11-12 maja odbyła się kolejna edycja warsztatów dla studentów z „Uwalniania Mocy”. Dalszym etapem będzie praca nad tym jak tę moc przekierować na rozwiązanie konkretnych problemów.

W ramach współpracy z Wydziałem Chemii w Poradnii rozpoczęły się warszataty pt.: „Jak radzić sobie w relacjach z osobą o zaburzonym funkcjonowaniu” oraz „Integracja społeczna – jak nie bać się i oswoić stres towarzyszący kontaktom z ludźmi – jak uzyskać homeostazę między tym co w środku i tym co na zewnątrz”.

W trakcie zajęć dokonały się syntezy a wszystkie reakcje wcale nie były chemiczne. 🙂

Warsztaty „Uwalnianie Mocy”

„Young Entrepreneurs Association” – Koło Naukowe WPiA
po warsztatach dołączyło do grona zespołów przeszkolonych w konwencji Assessment Center.

Podczas warsztatów każdy z uczestników miał okazję dowiedzieć się m.in. jaka jest jego rola w zespole, jak radzić sobie sobie z powstającymi konfliktami, a także lepiej poznać swoje mocne i słabe strony oraz nawiązać głębsze relacje z innymi członkami Koła Naukowego.

Warsztaty przeprowadziła mgr Magdalena Cieślik.